آخرین ویرایش : November 19, 2011

زهره حاجی طاها رسول

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


تحصیلات در سطح لیسانس.


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
عضو فراکسیون زرد.
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان.

عضو


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر زاخو
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0544 seconds