آخرین ویرایش : November 19, 2011

رقیب حسین ملا دزه ای

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق بشر .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول . عضو فراکسیون زرد .

عضو


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


او از اعضای قدیمی حزب دموکرات کردستان عراق است.


تاریخ تولد ۱۹۲۷م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0574 seconds