آخرین ویرایش : February 14, 2012

محمد جابر الانصاری

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


موسس

انجمن نویسندگان و ادبای بحرین (اسرة الادباء والکتاب)

( از ۱۹۶۹م. )
عضو موسس و اولین رئیس آن

موسسه جهان عرب در پاریس

( از ۱۹۸۱م. تا ۱۹۸۲م. )
مشارکت و عضویت در تاسیس

رئیس

عضو

مدرس

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)


استاد تاریخ تمدن اسلامی.
رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه الخلیج [فارس]

دانشگاه آمریکایی بیروت

( تا ۱۹۷۳م. )
تدریس در بخش زبان عربی و زبان‏ های شرق نزدیک 1973-1972.


آثار


نویسنده

کتاب " تحولات اندیشه و سیاست در شرق عربی "


دریافت جایزه مؤسسه پیشرفت علمی کویت به خاطر این کتاب در 1970.


محمد جابر الانصاری

تاریخ تولد ۱۹۳۹م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
قومیت هولی - ایرانی تبار
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

 

محمد جابر الانصااری مشاور ملک حمد از سال 2001 تا کنون است.


done in 0.0598 seconds