آخرین ویرایش : February 12, 2012

محمد ابراهیم محمد الکعبی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۸۳م. )
لیسانس زبان عربی


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۰۶م. )
نماینده دور اول مجلس از استان جنوبی. عضو کمیته امور خارجه و دفاع و امنیت ملی مجلس نمایندگان، عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس در زمینه اعطای تابعیت .

کارمند

وزارت اطلاعات بحرین

( از ۱۹۸۴م. تا ۲۰۰۲م. )
ناظر امور تبلیغاتی (خبری)


محمد ابراهیم محمد الکعبی

تاریخ تولد ۱۹۶۲/۰۳/۰۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین

توضیحات بیشتر:

فعالیت در زمینه امور فرهنگی ـ سیاسی ـ اجتماعی


done in 0.0495 seconds