آخرین ویرایش : November 19, 2011

حمه نجم الدین احمد فرج جاف

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


دکترای پزشکی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول .
عضو فراکسیون زرد .
عضو کمیسیون تندرستی .
از اعضای کمیسیون دایمی پارلمان کردستان .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۴۶م.
محل تولد شهر کفری
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

وی 12 مقاله در زمینه پزشکی دارد و همچنین سه جلد کتاب نیز در زمینه پزشکی تالیف کرده است .


done in 0.067 seconds