آخرین ویرایش : November 19, 2011

نیاز جمیل رشید میران

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


دکترای پزشکی متخصص اطفال .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول .
عضو کمیسیون تندرستی .
از اعضای کمیسیون دایمی پارلمان کردستان .


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


وی از جمله اعضای قدیمی حزب دموکرات کردستان عراق به حساب می آید.


تاریخ تولد ۱۹۴۸م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر مخمور
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0565 seconds