آخرین ویرایش : December 28, 2011

حمید سلیم میران

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


مهندسی معدن .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول .


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


از اعضای قدیمی حزب دموکرات کردستان عراق است .


تاریخ تولد ۱۹۳۹م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0556 seconds