آخرین ویرایش : November 18, 2011

حمه علی توفیق میرزا

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


تحصیلات تا پنجم ابتدایی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول .
عضو هیات پارلمانی کردستان در هلند و بلژیک .
از اعضای موسس پارلمان کردستان عراق .


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


از اعضا و کادر قدیمی حزب دموکرات کردستان .


تاریخ تولد ۱۹۴۳م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر حلبچه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.051 seconds