آخرین ویرایش : February 11, 2012

قاسم احمد یوسف فخرو

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه آمریکایی بیروت


لیسانس اقتصاد و علوم سیاسی.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس موسسان بحرین

( از ۱۹۷۲م. تا ۱۹۷۵م. )
برای تدوین قانون اساسی

موسس

عضو

شورای معارف در بحرین (آموزش و پرورش)

( از ۱۹۵۵م. )

اتاق بازرگانی و صنایع بحرین (BCC&I)


به مدت 22 سال و مشارکت در تدوین قوانین اساسی و داخلی اتاق بازرگانی.


قاسم احمد یوسف فخرو

تاریخ تولد ۱۹۲۶م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۵م.
محل سکونت کشور کویت
اقامت در کویت و پرداختن به تجارت
ملیت کشور بحرین
قومیت هولی - ایرانی تبار
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

موسس نخستین شرکت بیمه.

 رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه ‏گذاری خلیج 1987.


done in 0.0591 seconds