آخرین ویرایش : November 18, 2011

حلیمه حسین محمد بارزانی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
نماینده پارلمان در دوره اول.
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان عراق.


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۱/۰۱/۱۵م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد اتحاد جماهیر شوروی
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

پیش از نمایندگی مجلس وکیل بوده است .


done in 0.0546 seconds