آخرین ویرایش : February 14, 2012

فوزیه سعید عبدالله الصالح

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه آمریکایی بیروت

( تا ۱۹۷۳م. )
لیسانس شیمی

دانشگاه منچستر انگلستان

( تا ۱۹۷۸م. )
فوق لیسانس شیمی آلی

دانشگاه لندن

( تا ۱۹۸۴م. )
دکترای شیمی آلی


مناصب و مشاغل


موسس

مدیر

مشاور

وزارت آموزش و پرورش بحرین

( از ۱۹۷۴م. تا ۱۹۷۸م. )
عضو کمیته مشورتی برای برنامه ریزی علمی در وزارت آموزش و همکاری در توسعه برنامه ریزی علمی دوره متوسطه

عضو

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۱۰م. )
دور اول 2002 و دوم 2006.
نایب رئیس کمیته خدمات در سال اول دور اول مجلس شورا، رئیس کمیته موقت زنان و کودکان در سال ‏های دوم، سوم و چهارم دور اول مجلس شورا، نایب رئیس کمیته خدمات عمومی و محیط زیست در سال دوم و چهارم دور اول مجلس شورا، عضو کمیته امور حقوقی و مقننه سال سوم دور اول مجلس شورا، عضو کمیته امور حقوقی و مقننه در سال ‏های اول و دوم دور دوم مجلس شورا.

سازمان عمومی جوانان و ورزش در بحرین

( از ۱۹۹۵م. )
عضو مشاور در مرکز علوم سازمان

جمعیت زنان الرفاع در بحرینانجمن سلطنتی شیمی بریتانیا

( از ۱۹۸۲م. )

انجمن شیمی آمریکا

( از ۱۹۸۹م. )

انجمن صنفی معلمان بریتانیا

( از ۱۹۹۲م. )

انجمن شیمیدان های بحرین "جمعیة الکیمیائین البحرینیه"

( از ۱۹۹۲م. )

جمعیت دانشگاهیان بحرین (جمعیة الأکادمیین البحرینیه)انجمن بحرینی پرورش کودک (جمعیة تنمیة الطفولة البحرینیة)مدرس

موسسه عالی معلمان در بحرین

( تا ۱۹۷۳م. )

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)

( از ۱۹۸۴م. )
استادیار شیمی آلی 1984.
دانشیار شیمی آلی 1995.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

علی صالح عبدالله الصالح


فوزیه سعید عبدالله الصالح دختر عموی علی الصالح است.

فیصل رضی الموسوی


نسبت فامیلی دارند.


فوزیه سعید عبدالله الصالح

تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

وی به عکاسی و نویسندگی علاقه مند است.


done in 0.0684 seconds