آخرین ویرایش : November 18, 2011

حسن صالح آغا روستم خان جمور

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق


لیسانس علوم نظامی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول .
عضو کمیسیون مرتبط با امور پیشمرگه .
عضو کمیسیون توسعه و آبادانی .
عضو فراکسیون زرد .
از اعضای کمیسیون دایمی پارلمان کردستان .


گرایشات


عضو


حسن صالح آغا روستم خان جمور

تاریخ تولد ۱۹۵۶م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر خانقین
ملیت کشور عراق
قومیت کرد فیلی
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0532 seconds