آخرین ویرایش : February 5, 2012

فواز محمد خلیفه آل خلیفه

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه بین المللی بحرین

( تا ۱۹۸۳م. )
دیپلم

دانشگاه واشنگتن

( تا ۱۹۸۸م. )
لیسانس حقوق و علوم اجتماعی

دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (USC) در آمریکا

( تا ۱۹۹۰م. )
فوق لیسانس مدیریت عمومی

آکادمی سلطنتی نظامی سند هرست (RMAS) بریتانیا

( تا ۱۹۹۴م. )
دیپلم مطالعات نظامی

دانشگاه کلمبیا در نیویورک

( تا ۱۹۹۷م. )
گواهینامه برنامه‏ های خلیج [فارس] برای رشد مدیریتی و رهبری استراتژیک.

کشور کانادا

( تا ۱۹۹۹م. )
گواهینامه CIS در مدیریت


مناصب و مشاغل


موسس

"جمعیة الموهبة و الإبداع" در بحرین

( از ۲۰۰۱م. )
و عضو هیئت مدیره

رئیس

هیئت مدیره باشگاه الهلال در بحرین

( از ۱۹۹۲م. تا ۱۹۹۷م. )

باشگاه الهلال در بحرین

( از ۱۹۹۷م. تا ۲۰۰۰م. )
رئیس افتخاری

هیئت مدیره اتحادیه خودروسازان بحرین

( از ۱۹۹۹م. تا ۲۰۰۰م. )

کمیته ملی کودکان بحرین

( از ۱۹۹۹م. تا ۲۰۰۷م. )
زمانی که این کمیته از سازمان جوانان و ورزش جدا و به وزارت توسعه اجتماعی منتقل شد.

سازمان عمومی جوانان و ورزش در بحرین

( از ۲۰۰۰م. )

شرکت بحرینی مسابقات اتومبیل‏ رانی در بحرین

( از ۲۰۰۳م. )

هیئت امور رسانه ها (همتراز با وزیر) در بحرین

( از ۲۰۱۰م. )

هیئت مدیره شرکت اوراق مالی و سرمایه گذاری بحرین


و رئیس کمیته اجرایی

نایب رئیس

کمیته بین‏ المللی ورزش و فعالیت بدنی

( از ۲۰۰۶م. )
نایب رئیس و رئیس بخش عربی

عضو

کارمند

دفتر خدمات عمومی در بحرین

( از ۱۹۹۰م. )

صندوق بازنشستگی بحرین

( از ۱۹۹۰م. )
کارمند 1992-1990.
مدیر اداره سرمایه‏ گذاری از سوی نخست وزیر 1995.


مدال ها و جوایز


دریافت کننده

نشان درجه یک شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه

( از ۲۰۰۰م. )

مدال درجه یک بحرین


به مناسبت افتتاح میدان مسابقات بین المللی بحرین.
همچنین دریافت تعدادی گواهینامه و مدال ‏های تقدیر بین‏ المللی از سوی فدراسیون ‏های ورزشی بین المللی و مناطق و کشورهای مختلف.


فواز محمد خلیفه آل خلیفه

تاریخ تولد ۱۹۶۵م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب
قبیله العتوب
پیرو مذهب سنی

done in 0.0726 seconds