آخرین ویرایش : February 4, 2012

عیسی احمد ابوالفتح علی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی

( تا ۱۹۷۰م. )
دیپلم

موسسه تربیت تکنسین‏ های رشته‏ های پیراپزشکی مصر

( تا ۱۹۷۳م. )
مدرک تکنسین آزمایشگاه

مرکز آموزشی عبدالله سائب بحرین

( تا ۲۰۰۲م. )
تحصیل علوم شرعی


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۰م. )
نماینده دور دوم از استان محرق.
عضو کمیته تحقیق و تفحص درباره ورشکستگی صندوق بازنشستگی و سازمان بیمه در مجلس نمایندگان، عضو کمیته تحقیق در امور مالی صندوق بازنشستگی و سازمان بیمه در مجلس نمایندگان، عضو کمیته امور مالی و اقتصادی در مجلس نمایندگان.

موسس

کمیته مردمی انتخابات شواراهای شهر در ناحیه سوم استان محرق بحرین


عضو موسس.
به منظور هماهنگی بین اهالی و نامزدها.

رئیس

خزانه داری بانک بین المللی خلیج [فارس] در بحرین

( تا ۱۹۹۸م. )
نایب رئیس و سپس رئیس

عضو

انجمن دانشجویان بحرینی در قاهره

( از ۱۹۷۲م. تا ۱۹۷۳م. )

کارمند

بانک بین المللی خلیج [فارس] در بحرین


رئیس کمیته تجهیزات اتصال مستقیم امور بانکی برای انجام معاملات بانکی بین‏ المللی.


عیسی احمد ابوالفتح علی

تاریخ تولد ۱۹۵۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر محرق (جزیره المحرق)
ملیت کشور بحرین
رایانامه es111sa@batelco.com.bh

توضیحات بیشتر:

علاقه‏ مند به امور خیریه و اجتماعی، پیگیری مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محلی و جهانی.


done in 0.0587 seconds