آخرین ویرایش : December 28, 2011

جلال سلیم رسول خوشنام

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


مهندسی برق .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول .
عضو فراکسیون زرد .
از اعضای موسس پارلمان کردستان عراق .
از اعضای کمیسیون دایمی پارلمان کردستان .


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


از اعضا و کادر قدیمی حزب دموکرات کردستان عراق.


جلال سلیم رسول خوشنام

تاریخ تولد ۱۹۴۸م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر شقلاوه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

جانشین وزیر علوم و آموزش عالی کردستان در 1973 - 1975 .


done in 0.0548 seconds