آخرین ویرایش : February 5, 2012

علی قاسم ربیعه

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس موسسان بحرین

( از ۱۹۷۳م. )
مجمع ملی بحرین (اولین پارلمان بحرین)


گرایشات


عضو


علی قاسم ربیعه

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب - بحرانی
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

مقاله نویس و فعال سیاسی چپ گرا و معارض.

از فعالان معترض به حکومت بحرین و خواهان برقراری دموکراسی در بحرین است. وی در اکتبر 1998 در پی امضای بیانیه‏ ای که خواستار اصلاحات سیاسی در کشور بود دستگیر شد. وی همچنین از امضاءکنندگان بیانیه دیگری در سال 2008 است که محتوای آن درخواست برکناری خلیفه بن سلمان آل ‏خلیفه از مقام نخست‏ وزیری بود.


done in 0.0524 seconds