آخرین ویرایش : February 3, 2012

علی صالح عبدالله الصالح

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه عین الشمس قاهره


لیسانس بازرگانی


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت صنایع و بازرگانی بحرین

( از ۱۹۹۵م. تا ۲۰۰۴م. )

وزارت کشاورزی و امور شهری در بحرین

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۶م. )

نماینده

مجلس موسسان بحرین

( از ۱۹۷۳م. )

رئیس

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۴م. )
رئیس دور دوم و سوم مجلس شورای بحرین.

هیئت مدیره بازار بورس و اوراق بهادار بحرین

( از ۱۹۹۵م. تا ۲۰۰۴م. )

عضو


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

بهیه جواد الجشی


بهیه جواد الجشی ، خاله همسر علی الصالح است.

فوزیه سعید عبدالله الصالح


فوزیه سعید عبدالله الصالح دختر عموی علی الصالح است.


علی صالح عبدالله الصالح

تاریخ تولد ۱۹۴۲م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب - بحرانی
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
 
  • متاهل و دارای سه فرزند . 
  • وی دارای روابط حسنه با خاندان آل‏ خلیفه است.
  • سابقاً به حزب بعث گرایش داشته است.
  • پس از اعتراضات مردم بحرین در فوریه 2011 شایع شد که وی از سمتش یعنی ریاست مجلس شورا استعفا کرده ولی اندکی بعد این خبر تکذیب شد.

done in 0.0707 seconds