از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
۱۹۵۴م.۱۹۵۴م.


توضیحات بیشتر:

از شاخص‏ ترین خواسته ‏های این هیئت تأسیس مجلس قانونگذاری و برقراری عدالت در بحرین و آزادی مطبوعات و برکناری مستشاران بریتانیایی بود.

در مارس 1956 شیخ سلمان بن عیسی حاکم بحرین "هیئة الاتحاد الوطنی" را به رسمیت شناخت و سند به رسمیت شناختن این جنبش سیاسی را در حضور عبدالعزیز شملان، عبدالرحمن الباکر، عبدعلی العلیوات و سید علی سید ابراهیم امضاء کرد.

done in 0.0544 seconds