آخرین ویرایش : January 31, 2012

عثمان محمد شریف الریس

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)


دیپلم عالی حسابداری و مدیریت بازرگانی از دانشکده صنعتی.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۰۶م. )
دور اول از استان محرق، رئیس کمیته امور مالی و اقتصادی دور اول مجلس نمایندگان، عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس در حوزه اعطای تابعیت در دور اول مجلس نمایندگان.

موسس

رئیس

نایب رئیس

فدراسیون فوتبال بحرین

( از ۱۹۹۶م. تا ۱۹۹۸م. )

هیئت مدیره سازمان عربی کار

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۰۸م. )
نایب رئیس هیئت مدیره.
مشارکت در کارگاه‏ های آموزشی در سازمان عربی کار.

هیئت مدیره سازمان بین المللی کار

( از ۲۰۰۸م. تا ۲۰۱۱م. )

شورای هیئت عمومی سازمان بیمه اجتماعی بحرین


و رئیس کمیته ادغام

عضو


عثمان محمد شریف الریس

تاریخ تولد ۱۹۵۳/۱۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین

توضیحات بیشتر:

مشارکت در کنفرانس ‏های سالانه کار کشورهای عربی و کمیته‏ های آن از سال 1996 تاکنون. دبیر مالی و اقتصادی در شورای کیفیت آموزش در بخش تجارت خرد 2008-2004.


done in 0.0593 seconds