آخرین ویرایش : November 7, 2011

حمد عبدالله محمود

معروف به : بلین

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


در سطح ابتدایی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون کشاورزی در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون ارتباطات و روشنفکری در پارلمان دوم کردستان .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۷م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر اربیل
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.054 seconds