آخرین ویرایش : February 14, 2012

عبداللطیف احمد شیخ محمد صالح

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه الازهر مصر (جامعه الازهر الشریف)

( تا ۱۹۸۲م. )
لیسانس حقوق

دانشگاه زیتونیه تونس

( از ۱۹۹۵م. تا ۱۹۸۸م. )
دکترای علوم اسلامی از همان دانشگاه 1995.
دکترا در فقه و سیاست و قانون.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۰م. )
دور دوم مجلس نمایندگان بحرین از استان مرکزی، عضو کمیته امور حقوقی و مقننه مجلس نمایندگان

عضو

مدرس

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)

( از ۱۹۹۵م. تا ۲۰۰۲م. )
بخش زبان عربی و مطالعات اسلامی.
در مقام رئیس بخش زبان عربی و مطالعات اسلامی دانشگاه بحرین با ایجاد کرسی زبان فارسی در این دانشگاه در اوایل دهه 2000 مخالفت کرد.


گرایشات


دبیرکل

عضو

"جمعیة الاصلاح" در بحرین


عضو کمیته حقوقی


عبداللطیف احمد شیخ محمد صالح

تاریخ تولد ۱۹۵۹م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین
پیرو مذهب سنی
رایانامه dalshikh@hotmail.com

توضیحات بیشتر:

وی همچنین خطیب مسجد "عبدالله بن درویش فخرو" در الرفاع شرقی است.


done in 0.0587 seconds