آخرین ویرایش : January 29, 2012

عبدالعزیز عبدالله محمد الموسی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


تحصیلات متوسطه، تحصیل در دوره‏ های مدیریت و اقتصاد.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۰۶م. )
نماینده دور اول.
عضو کمیته خدمات عمومی و محیط زیست سال اول دور اول مجلس نمایندگان.

موسس

رئیس

نایب رئیس

عضو


عبدالعزیز عبدالله محمد الموسی

تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین

توضیحات بیشتر:

 

* وی پیش از این در مشاغل آزاد فعالیت داشته و در تاسیس تعدادی از باشگاههای ورزشی و فرهنگی نیز مشارکت داشته است.

 


done in 0.0544 seconds