آخرین ویرایش : January 29, 2012

عبدالعزیز حسن علی أبل

تحصیلات


محل تحصیل

کشور سوریه

( تا ۱۹۷۹م. )
لیسانس برنامه‏ریزی اقتصادی.

کشور ایالات متحده آمریکا

( از ۱۹۸۴م. تا ۱۹۹۰م. )
فوق‏ لیسانس مدیریت بازرگانی در تجارت بین‏ المللی از ایالات متحده آمریکا 1984، فوق ‏لیسانس علوم سیاسی از ایالات متحده آمریکا 1985، دکترای روابط بین‏ الملل از ایالات متحده آمریکا 1990.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۰م. )
نماینده مستقل دور دوم از استان پایتخت.
عضو کمیته دوستی پارلمانی ایران و بحرین.

دبیرکل

مدیر

بخش تحقیقات اداری گروه بیمه عرب

( از ۱۹۹۶م. تا ۲۰۰۲م. )

شرکت سولیدارتی

( از ۲۰۰۴م. )

نایب رئیس

عضو

کارمند

بانک کردیت (Credit) سوئیس

( از ۱۹۷۹م. تا ۱۹۸۱م. )
حسابدار

شرکت بین المللی یامنیشی

( از ۱۹۹۰م. تا ۱۹۹۶م. )
مدیر اداری


عبدالعزیز حسن علی أبل

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب - بحرانی
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

دارای یک دختر و یک پسر.

وی به لحاظ سیاسی به جمعیت الوفاق گرایش دارد و از معارضین سابق به‏ شمار می‏ رود.


done in 0.0655 seconds