آخرین ویرایش : January 29, 2012

عبدالعزیز جلال المیر

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه کویت

( تا ۱۹۷۷م. )
لیسانس حسابداری و مدیریت بازرگانی از دانشکده بازرگانی و اقتصاد و علوم سیاسی


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۰۶م. )
دور اول مجلس نمایندگان از استان محرق.
عضو کمیته موقت به منظور بررسی موضوع بیکاری در دور اول.

رئیس

هیئت مدیره موسسه تجاری المیر در بحرین


و بازارهای گردشگری و شرکت‏ های وابسته به آنها.

عضو


گرایشات


عضو


عبدالعزیز جلال المیر

تاریخ تولد ۱۹۵۴/۰۸/۲۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر محرق (جزیره المحرق)
ملیت کشور بحرین
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

رئیس کمیته اجرایی و عضو هیئت امنای مدارس موفق و شاخص.


done in 0.0602 seconds