آخرین ویرایش : January 20, 2012

شمسه سعید محمود صالح

معروف به : دایکی نورسی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون پیگیری حقوق زنان در پارلمان دوم کردستان .

عضو

اتحادیه زنان مسلمان کرد


از 1992 عضو کمیته مرکزی اتحادیه زنان مسلمان کرد بوده است .
سخنگوی اتحادیه زنان مسلمان کرد بوده است .
مسئول شاخه اتحادیه زنان مسلمان کرد در سلیمانیه بوده است .


گرایشات


عضو

حزب جماعت اسلامی کردستان


او عضو دفتر امور خواهران اسلامی حزب است.


شمسه سعید محمود صالح

تاریخ تولد ۱۹۶۸م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه sham.s68@yahoo.com

done in 0.0545 seconds