آخرین ویرایش : January 28, 2012

عبدالرحمن راشد عبدالرحمن بومجید

تحصیلات


محل تحصیل

بریتانیا

( تا ۲۰۰۱م. )
دارای مدرک مدیریت

مراکز آموزش عالی

( تا ۲۰۰۱م. )
گواهینامه درجه یک کشتیرانی

بریتانیا

( تا ۲۰۰۰م. )
کارشناس ارشد ناوبری دریایی


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۴م. )
نماینده مستقل دور دوم و سوم مجلس نمایندگان از استان پایتخت

عضویت در

شرکت کشتیرانی متحده عربی

( از ۱۹۹۵م. تا ۲۰۰۰م. )
افسر سوم 1996-1995.
افسر دوم 2000-1998.

عضو

مجمع عمومی باشگاه ام الحصمباشگاه ورزشی ام الحصم بحرین


رئیس تدارکات تیم هندبال باشگاه برای دو فصل

مدرس

مراکز آموزش عالی


داوطلب آموزش دریانوردی در مرکز آموزش دریایی


عبدالرحمن راشد عبدالرحمن بومجید

تاریخ تولد ۱۹۶۸م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین
رایانامه abdulrahman@alayam.com

توضیحات بیشتر:

دارای دو دختر


done in 0.0543 seconds