آخرین ویرایش : November 7, 2011

عبدالرحمن احمد رضا

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
رئیس کمیسیون کشاورزی و آبیاری در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون امور داخلی در پارلمان دوم کردستان .


گرایشات


عضو

حزب جماعت اسلامی کردستان


از اعضای کمیته رهبری حزب جماعت اسلامی کردستان .


عبدالرحمن احمد رضا

تاریخ تولد ۱۹۶۲م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر سلیمانیه
محل تولد شهر حلبچه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.054 seconds