آخرین ویرایش : January 28, 2012

عبدالحلیم عبدالله احمد مراد

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی

( از ۱۹۹۹م. تا ۲۰۰۳م. )
طی دوره علوم رایانه

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)

( تا ۲۰۰۳م. )
لیسانس حسابداری

دانشگاه بین المللی AMA در بحرین

( تا ۲۰۰۶م. )
فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۴م. )
دور دوم و سوم مجلس نمایندگان بحرین از استان مرکزی

عضو

کارمند

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)

( از ۱۹۹۳م. )
مسئول اسکان دانشجویان

وزارت آموزش و پرورش بحرین

( از ۱۹۹۴م. )
اداره امور پرسنلی وزارت آموزش و پرورش.
مأمور حراست وزارت آموزش و پرورش، تکنسین ارشد ارتقاء سیستم‏ ها در اداره امور پرسنلی وزارت آموزش و پرورش 2001


گرایشات


عضو


عبدالحلیم عبدالله احمد مراد

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
قومیت مذهب سلفی

توضیحات بیشتر:

امام مسجد شیخان الفارسی در الرفاع 1998


done in 0.0595 seconds