آخرین ویرایش : January 28, 2012

عبدالحسین احمدکاظم عبدعلی المتغوی

تحصیلات


محل تحصیل

The Polytechnic of South Bank در بریتانیا

( تا ۱۹۷۸م. )
دیپلم

شهر جدحفص

( تا ۱۹۷۳م. )
فارغ التحصیل دوره متوسطه

دانشکده Waltham forest college بریتانیا

( تا ۱۹۷۶م. )
فارغ التحصیل


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۴م. )
نماینده دور دوم و دور سوم مجلس نمایندگان بحرین از استان شمالی.

عضو

کارمند


گرایشات


عضو


عبدالحسین احمدکاظم عبدعلی المتغوی

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب - بحرانی
پیرو مذهب شیعه
رایانامه Bahrain50@hotmail.com

توضیحات بیشتر:
  • متاهل و دارای سه دختر و چهار پسر

done in 0.0577 seconds