آخرین ویرایش : January 20, 2012

قادر سعید خدر سلطان

معروف به : زانا روستایی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون حقوق بشر در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون حقوق و امور قضایی در پارلمان دوم کردستان .


گرایشات


عضو

حزب جماعت اسلامی کردستان


از اعضای کمیته رهبری حزب جماعت اسلامی کردستان.
مسئول شاخه اربیل در حزب جماعت اسلامی کردستان.
رئیس کمیته انتخابات حزب جماعت اسلامی کردستان .

گروه های اسلامی کردستان


عضو کمیته مرکزی و نیز کمیته رهبری گروه های اسلامی کردستان .


تاریخ تولد ۱۹۶۹م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه rostay69@yahoo.com

توضیحات بیشتر:
  • در منطقه رست کردستان عراق به دنیا آمده است.
  • از اعضای هیات مذاکره کننده فراکسیون همپیمانی کردستان در بغداد برای تشکیل دولت بعد از انتخابات 2010 پارلمان عراق بود.
  • او از سرسخت ترین مخالفان مطرح شدن بحث بازگشت 150 هزار کرد اسرائیلی به کردستان عراق است.

done in 0.0556 seconds