آخرین ویرایش : June 18, 2012

عبدالجلیل خلیل ابراهیم حسن

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه ملک سعود ریاض

( تا ۱۹۸۵م. )
لیسانس مهندسی مکانیک

دانشگاه هریوت وات اسکاتلند

( تا ۱۹۹۹م. )
فوق لیسانس مدیریت خدمات عمران


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۴م. )
نماینده دور دوم مجلس از استان پایتخت 2006
نماینده دور سوم 2010

رئیس

عضو

نویسنده

کارمند

شرکت ایرمک (Air-Mech WLL)

( از ۱۹۹۵م. )


گرایشات


موسس


عبدالجلیل خلیل ابراهیم حسن

ملیت کشور بحرین
رایانامه Jalilkhalil@gmail.com

توضیحات بیشتر:

دارای یک دختر و دو پسر.


done in 0.0583 seconds