آخرین ویرایش : January 28, 2012

عباس حسن ابراهیم سلمان

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بنگلور هندوستان

( تا ۱۹۹۲م. )
لیسانس ادبیات


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۰۶م. )
عضو دور اول مجلس نمایندگان از استان شمالی 2002، عضو کمیته موقت بررسی موضوع بیکاری در دور اول مجلس نمایندگان، عضو کمیته امور خارجه و دفاع و امنیت ملی در دور اول مجلس نمایندگان


عباس حسن ابراهیم سلمان

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین

توضیحات بیشتر:

مناصب و مشاغل آزاد، فعالیت در حوزه سیاست و اقتصاد و دین، فعالیت در حوزه امور بین‏ الملل، فعالیت در حوزه هنرهای تجسمی، فعالیت در حوزه ورزش.


done in 0.0473 seconds