آخرین ویرایش : November 7, 2011

رومیو حزیران نیسان

معروف به : حرکاری

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق


لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون حقوق بشر در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون ارتباطات در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون پیگیری ماده 140 قانون اساسی عراق در خصوص تعیین سرنوشت کرکوک در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون نگارش قانون اساسی کردستان عراق .
عضو کمیسیون عالی انتخاباتی هم در کردستان و هم در عراق .
نماینده اربیل (اقلیت) .

عضو


گرایشات


رئیس


رومیو حزیران نیسان

تاریخ تولد ۱۹۵۹م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهرک دیانا
ملیت کشور عراق
قومیت آشوری
پیرو دین مسیحیت

توضیحات بیشتر:

او از منتقدین سیاست های دولت عراق در عدم محافظت کافی از مسیحیان بغداد به حساب می آید، همچنین او حضور متداوم و پیوسته در کنگره های اپوزسیون عراق دارد.


done in 0.0521 seconds