آخرین ویرایش : January 27, 2012

عادل عبدالرحمن محمد العسومی

تحصیلات


محل تحصیل

کالج بین المللی کمبریج (CIC)

( تا ۲۰۰۶م. )
لیسانس مدیریت بازرگانی

کالج بین المللی کمبریج (CIC)


فوق لیسانس مدیریت مالی


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۴م. )
نماینده مستقل دور دوم و سوم مجلس نمایندگان از استان پایتخت

رئیس

باشگاه ورزشی البسیتین در بحرین

( از ۱۹۹۹م. تا ۲۰۰۰م. )
وی در سال 1996 نیز رئیس کمیته سرمایه‏ گذاری تجاری و مالی باشگاه البسیتین بوده است.

فدراسیون بازی های فکری بحرین

( از ۲۰۰۵م. )
او ریاست هیئت مدیره بازی های فکری بحرین را بر عهده دارد.
وی همچنین در سال 2006 رئیس هیئت بحرینی شرکت کننده در المپیاد بازی های فکری در ایتالیا بوده است.

نایب رئیس

فدراسیون والیبال بحرین

( از ۱۹۹۶م. تا ۲۰۰۰م. )
رئیس کمیته مالی فدراسیون والیبال بحرین 1996.
عضو کمیته سازماندهی جام جهانی والیبال جوانان در فدراسیون والیبال بحرین 1997.
حسابرس فدراسیون والیبال آسیا 2000.


عضو

باشگاه ورزشی النجمه بحرین

( از ۱۹۸۱م. )

باشگاه ورزشی الزمالک مصر

( از ۲۰۰۰م. )
عضو افتخاری

باشگاه ورزشی الاهلی مصر

( از ۲۰۰۰م. )
عضو افتخاری.

باشگاه ورزشی الاهلی بحرین

( از ۲۰۰۳م. )
عضو سابق

فدراسیون عربی شطرنج

( از ۲۰۰۵م. )
تاکنون

فدراسیون شطرنج غرب آسیا

( از ۲۰۰۶م. )
تاکنون

کمیته المپیک بحرین

( ۲۰۰۶م. )


عادل عبدالرحمن محمد العسومی

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

وی در خلال سالهای 1995 تا 2000 عضو افتخخاری باشگاههای "البسیتین"، "المعامیر"، "بنی جمره"، "اتحاد"، "الریف" و "الدیر" در بحرین بوده است.


done in 0.0605 seconds