آخرین ویرایش : January 24, 2012

سمیره ابراهیم عبدالرسول رجب

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه عربی بیروت


لیسانس اقتصاد

مراکز آموزش عالی


مدیریت ارتباطات، دارای گواهینامه ترجمه

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)


دیپلم حسابداری


مناصب و مشاغل


وزیر

موسس

مرکز حمایت از زنان بحرین - تسعا


عضو موسس و نایب رئیس

رئیس

عضو

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۴م. )
عضو مجلس شورا در دوره دوم.
عضو کمیته خدمات در سال‏ های اول و دوم دور دوم مجلس شورا، عضو کمیته زنان و کودکان سال‏ های اول و دوم دور دوم مجلس شورا، نایب رئیس کمیته خدمات در سال سوم دور دوم مجلس شورا.
عضو گروه بحرینی همایش‏ های پارلمانی در سه سال نخست دور دوم مجلس شورا.
عضو مجلس شورا در دوره سوم.

جامعه تنظیم و مراقبت از خانواده در بحرین


عضو موسس

شورای حاکمه فدراسیون بین المللی تنظیم و مراقبت از خانواده در بحرین


عضو منتخب سابق

شورای منطقه ای فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده در جهان عرب ـ تونس


عضو سابق

روزنامه نگار

روزنامه اخبار الخلیج (چاپ بحرین)


مقاله‏ ای از او با نام «جمهوری اسلامی، خشم گسترده مردمی» در این روزنامه چاپ شد که به دلیل توهین به رئیس جمهوری وقت ایران، منجر به توقیف روزنامه برای مدت کوتاهی گردید.


سمیره ابراهیم عبدالرسول رجب

تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب - بحرانی
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

27 سال سابقه فعالیت در بخش خصوصی و اقتصاد 2002-1976.

عضو دبیرخانه عمومی در کنگره ملی عرب ـ بیروت. عضو کنفرانس اسلامی ملی ـ بیروت.


done in 0.0662 seconds