آخرین ویرایش : January 20, 2012

سمیر عبدالله احمد الشویخ

تحصیلات


محل تحصیل

بریتانیا

( تا ۱۹۸۱م. )
دیپلم زبان انگلیسی


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۰۶م. )
عضو دور نخست مجلس نمایندگان از استان شمالی. عضو کمیته های خدمات عمومی و محیط زیست، تحقیق و تفحص در زمینه شرایط مالی دو هیئت عمومی در صندوق بازنشستگی و سازمان بیمه؛ و تحقیق و تفحص درباره ورشکستگی صندوق بازنشستگی و سازمان بیمه در دور نخست مجلس .

رئیس

نایب رئیس

عضو


سمیر عبدالله احمد الشویخ

تاریخ تولد ۱۹۶۰/۱۲/۱۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین

توضیحات بیشتر:
  • کارشناس در زمینه تجارت و بازرگانی به مدت 19 سال
  • تحلیلگر اقتصادی در زمینه معادن ارزشمند و قیمتی و ارز

done in 0.0554 seconds