آخرین ویرایش : January 20, 2012

شیخ سلیمان المدنی

شیخ سلیمان المدنی

تاریخ تولد ۱۹۳۹م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۳م.
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب - بحرانی
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

* فعال سیاسی و طرفدار حزب الدعوه عراق در دهه 1960 در دوران تحصیل در نجف. * همکاری با فراکسیون اسلامی مجلس مؤسسان و مجلس ملی بحرین در دهه 1970. * وی پس از کشته شدن برادرش در حوادث سیاسی بحرین در 1976 مبارزه با حاکمیت را کنار گذاشت. * در سال 2002 که معارضین شیعه بحرین انتخابات را تحریم کردند طرفداران شیخ سلیمان المدنی در انتخابات شرکت کردند. * وی روابط حسنه‏ ای با پادشاه فعلی بحرین ملک حمد داشت.


done in 0.054 seconds