آخرین ویرایش : January 20, 2012

بایزار ملکو اوهان سرکیس

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس شیمی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون آموزش و پرورش در پارلمان دوم کردستان .

مدرس

مراکز آموزشی

( از ۱۹۷۳م. تا ۲۰۰۵م. )
از سال 1973 تا 2005 دبیر دبیرستان های مختلف کردستان بوده است .


بایزار ملکو اوهان سرکیس

تاریخ تولد ۱۹۴۹م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر زاخو
ملیت کشور عراق
قومیت ارمنی
پیرو دین مسیحیت
رایانامه nissanco2000@yahoo.com

done in 0.0539 seconds