آخرین ویرایش : January 20, 2012

سهام انور ولی

معروف به : بیرقردار

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس علوم تندرستی ( امور خانواده )


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون آموزش عالی در پارلمان دوم کردستان .

کارمند

وزارت آموزش و پرورش اقلیم کردستان


مسئول و مشاور آموزش اقلیت ترکمن در وزارت آموزش و پرورش .


سهام انور ولی

تاریخ تولد ۱۹۴۹م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت ترکمن
پیرو مذهب سنی
رایانامه suhamanwar49@yahoo.com

done in 0.0495 seconds