آخرین ویرایش : November 5, 2011

سواره محمد امین محمد رشید

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


سوم متوسطه .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون امور پیشمرگه در پارلمان دوم کردستان .

عضو

نیروهای پیشمرگه کردستان عراق


پیش از عضویت در پارلمان پیشمرگه بوده است .


گرایشات


عضو


سواره محمد امین محمد رشید

تاریخ تولد ۱۹۴۷م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر شهرباژیر
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0536 seconds