آخرین ویرایش : February 17, 2012

اسعد شاکر امین فتاح

معروف به : اربیلی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس ریاضی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
معاون کمیسیون آموزش عالی در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون روشنفکری و ارتباطات در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون پیگیری ماده 140 قانون اساسی عراق در مورد تعیین سرنوشت کرکوک در پارلمان دوم کردستان .

موسس


گرایشات


عضو

جمعیت لیبرال ترکمن کردستان عراق


معاون حزب جمعیت لیبرال ترکمن .


تاریخ تولد ۱۹۵۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت ترکمن
پیرو مذهب سنی
رایانامه esaterbil@yahoo.com

توضیحات بیشتر:
  • رئیس گروه ترکمانان کردستان بوده است .
  • وی از جمله فعالترین چهره های سیاسی ترکمن در کردستان محسوب می شود .
  • دارای هشت کتاب در خصوص تاریخ و ادبیات ترکمنی است .

done in 0.0581 seconds