آخرین ویرایش : January 16, 2012

خلیفه احمد خلیفه الظهرانی

خلیفه احمد خلیفه الظهرانی

تاریخ تولد ۱۹۴۲م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب
قبیله بنی خالد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • دارای چهار همسر و چهار فرزند
  •  بنیانگذار برخی از مؤسسات اقتصادی

done in 0.0596 seconds