آخرین ویرایش : January 16, 2012

خلیفه احمد آل خلیفه

تحصیلات


محل تحصیل

آکادمی سلطنتی نظامی سند هرست (RMAS) بریتانیا

( تا ۱۹۶۸م. )
لیسانس علوم نظامی

کشور انگلستان

( تا ۱۹۷۲م. )
فوق لیسانس علوم نظامی از دانشکده فرماندهی و ستاد انگلستان.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت دفاع بحرین

( از ۱۹۸۸م. )

سرلشگر

نیروهای نظامی بحرین

( از ۲۰۱۱/۰۲م. )

رئیس

ستاد کل ارتش بحرین

( از ۱۹۷۴م. )


مدال ها و جوایز


دریافت کننده


خلیفه احمد آل خلیفه

تاریخ تولد ۱۹۴۶م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد کشور بحرین
ملیت کشور بحرین

done in 0.0539 seconds