آخرین ویرایش : November 5, 2011

عثمان احمد حمد امین بابکر

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس زبان و ادبیات کردی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون حج و اوقاف در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون آموزش عالی در پارلمان دوم کردستان .


گرایشات


عضو

حزب اتحاد اسلامی کردستان عراق


سابقه رهبری حزب اتحاد اسلامی کردستان را داشته است.
مسئول شاخه هفتم حزب اتحاد اسلامی کردستان بوده است.


عثمان احمد حمد امین بابکر

تاریخ تولد ۱۹۶۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر رانیه
محل تولد شهر قلادزی (پشدر)
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0551 seconds