آخرین ویرایش : January 18, 2012

خلیل ابراهیم محمد حسین

معروف به : خلیل ابراهیم

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


فوق لیسانس علوم اسلامی و دیپلم در زمینه حقوق عمومی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون حقوق و امور قضایی در پارلمان دوم .
عضو کمیسیون پیگیری قوانین فدرال در پارلمان دوم کردستان .

مدرس

دانشگاه دهوک عراق


پیش از عضویت در پارلمان موسس گروه معارف در دانشگاه دهوک بوده است .


گرایشات


عضو

حزب اتحاد اسلامی کردستان عراق


از اعضای دفتر سیاسی حزب اتحاد اسلامی کردستان است.


خلیل ابراهیم محمد حسین

تاریخ تولد ۱۹۶۶م.
محل تولد شهر دهوک
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه khalilmizuri@yahoo.com

done in 0.059 seconds