آخرین ویرایش : March 10, 2012

تاوگه محمد علی محمد صالح بیتوشی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون ارتباطات و روشنفکری در پارلمان دوم .
عضو کمیسیون حقوق بشر در پارلمان دوم .

مدرس

مراکز آموزشی


پیش از عضویت در پارلمان به مدت 26 سال مدرس بوده است .


گرایشات


عضو

حزب اتحاد اسلامی کردستان عراق


شش سال معاون بخش مرتبط با زنان در حزب اتحاد اسلامی کردستان بوده است .
عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد اسلامی کردستان است .


تاریخ تولد ۱۹۶۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر شقلاوه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه tavga_1960@yahoo.co.uk

توضیحات بیشتر:

وی از اعضای فعال کمپین بین المللی حمایت از پناهجویان عراقی است .


done in 0.0505 seconds