آخرین ویرایش : November 4, 2011

انور محمد غفور مصطفی

معروف به : خوشناو

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


لیسانس عربی و علوم دینی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون حقوق بشر در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون حج و اوقاف در پارلمان دوم کردستان .


گرایشات


عضو


انور محمد غفور مصطفی

تاریخ تولد ۱۹۶۷م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر اربیل
محل تولد شهر رانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0518 seconds