آخرین ویرایش : February 14, 2012

خالد خلیفه دعیج آل خلیفه

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه اسکس انگلستان

( تا ۱۹۸۸م. )
دکترای فلسفه تاریخ


مناصب و مشاغل


نایب رئیس

انجمن تاریخ و میراث بحرین

( از ۱۹۹۰م. تا ۲۰۰۳م. )
وی همچنین عضو هیئت مدیره این انجمن است.

عضو

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۱۴م. )
عضو دور اول مجلس شورا 
رئیس کمیته امور خارجه، دفاع و امنیت ملی در دور اول مجلس شورا
عضو دور دوم مجلس شورا
عضو کمیته امور خارجه، دفاع و امنیت ملی، در نیمه نخست دور دوم مجلس شورا
عضو دور سوم مجلس شورا

کمیته مطالعات مالی و اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع بحرین

( از ۱۹۸۸م. تا ۱۹۹۳م. )

انجمن بحرینی پرورش کودک (جمعیة تنمیة الطفولة البحرینیة)

( از ۱۹۹۰م. )
عضو موسس

هیئت مدیره انستیتو بانکداران بحرین

( از ۲۰۰۰م. تا ۲۰۰۱م. )

شورای ملی فرهنگ، هنر و ادب در بحرین

( از ۱۹۹۶م. تا ۲۰۰۰م. )

اتحادیه مورخان عرب

( از ۱۹۹۱م. )
عضو موسس

مدرس

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)

( از ۱۹۸۱م. )
آغاز تدریس تاریخ در این دانشگاه از سال 1981
ارتقا به سمت استادیاری  دانشگاه بحرین 1988
مدیر پذیرش و ثبت نام دانشگاه بحرین 1992
نایب رئیس امور اداری و مالی دانشگاه بحرین 1995
نایب رئیس امور دانشگاهی و علمی ـ پژوهشی دانشگاه بحرین 2000


سایر موارد


مشارکت در

پروژه کتابخانه شیخ عیسی در بحرین

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۰۸م. )
عضو کمیته عالی پروژه و سپس عضو هیئت امنای کتابخانه


خالد خلیفه دعیج آل خلیفه

تاریخ تولد ۱۹۵۷/۱۲/۲۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب
قبیله العتوب
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • دارای دو پسر و یک دختر
  • وی علاقه ‏مند به مطالعه تاریخ بحرین و خلیج فارس و موضوعات سیاسی و اقتصادی مربوط به این حوزه است و در سال 1988 موفق به دریافت مدال "مورخ برگزیده عرب" در شهر بغداد گردیده است.

done in 0.0587 seconds