آخرین ویرایش : January 14, 2012

سید حیدر حسن علی حسن الستری

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


کسب گواهی دوره متوسطه

شهر قم

( از ۱۹۸۱م. تا ۱۹۹۲م. )
مهاجرت به شهر قم برای تحصیل در علوم حوزوی تا سطح خارج و بازگشت به بحرین در سال 1992


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۰م. )
عضو دور دوم مجلس نمایندگان بحرین از استان مرکزی 
عضو کمیته دوستی پارلمانی ایران و بحرین در مجلس نمایندگان

موسس

عضو


گرایشات


موسس

"جمعیة الوفاق الوطنی الاسلامیة" در بحرین


عضو کمیته مشورتی جمعیت الوفاق 2004-2002

عضو


سید حیدر حسن علی حسن الستری

تاریخ تولد ۱۹۵۲م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
پیرو مذهب شیعه
رایانامه salsitri@yahoo.com

توضیحات بیشتر:
  • دارای یک پسر و پنج دختر
  • امام جماعت در مناطق مختلف بحرین

done in 0.055 seconds