آخرین ویرایش : January 18, 2012

ویان احمد خدر احمد دزه ای

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون آموزش عالی در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون پیگیری حقوق زنان در پارلمان دوم کردستان .

مدرس

مراکز آموزشی


پیش از عضویت در پارلمان معلم مقطع ابتدایی بوده است .


گرایشات


عضو


ویان احمد خدر احمد دزه ای

تاریخ تولد ۱۹۵۹م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه viandizyee@yahoo.com

done in 0.0584 seconds